Polityka prywatności

Polityka prywatności prezentuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii w trakcie korzystania z Serwisu, a także prowadzonych przez Administratora profili w mediach społecznościowych. Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niej odniesienie.

Zakres przetwarzanych danych.

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z Serwisu Przemyslenia.pl : 

a) imię i nazwisko,

b) adres mailowy/numer telefonu,

c) dane wskazane do wystawienia faktury/rachunku.

Dane zbierane w procesie profilowania opisane zostały w rozdziale VIII poniżej.

Administrator danych osobowych.

 1. Administratorem bazy danych jest Marcel Adamas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Adamas Media Marcel Adamas z siedzibą przy ul. Worławki 1, 11-008 Świątki (NIP: 7393904221, REGON: 368497952). Firma jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a organem prowadzący rejestr jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii. 
 2. Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Administrator przestrzega przepisów obowiązującego prawa w tym – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności wypełniając obowiązki z niej wynikające i umożliwiając Użytkownikom prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania ich aktualizacji i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach w/w ustawy. 
 3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Regulaminie Serwisu, w tym w szczególności w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego Administratora (tzw. uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO) tj:

a) w związku z zawartą ze Serwisem umową (sprzedaży, wysyłania newslettera), ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;

b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Użytkownikiem umową lub z przetwarzaniem ich danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

c) w celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega Administrator (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innych celach odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie określonym w przedmiotowej zgodzie.

Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe pozyskane w wyniku zawarcia umowy są przetwarzane od momentu ich pozyskania od Użytkownika do momentu:

a) upływu okresu przewidzianego na złożenie procedury reklamacyjnej,

b) żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych/usunięcia danych osobowych w wypadku korzystania Użytkownika z usługi wysyłania newslettera (w/w żądanie spowoduje zaprzestanie realizacji tej usługi).

2. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody ich właściciela przetwarzamy od momentu udzielenia odpowiedniej zgody do momentu jej odwołania/żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych/żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez ich właściciela.

3. Dane zbierane w ramach profilowania przetwarzamy od momentu rozpoczęcia korzystania z Serwisu (wejścia na naszą stronę) do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.

4. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – dane osobowe są przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

5. Dane osobowe przetwarzane w związku z obowiązkiem ustawowym Administratora (podatkowym) będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiedniej ustawie i w celu w niej wskazanym.

Przekazywanie danych osobowych

1. Administrator przekazuje Państwa dane jedynie podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie będącymi jego podwykonawcami (np. firmom programistycznym), oraz na żądanie o podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. sądom). Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym z zastrzeżeniem punktu 2 i 3 poniżej.

2. Witryna internetowa Administratora korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

3. Dostawcy zewnętrzni w tym Google mogą wyświetlać reklamy zlecane przez Administratora w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, mogą używać plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach www.bgzbnpparibas.pl i stronach z nią powiązanych. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookie Google i wyłączyć je na stronie opcji reklam Google.

4. Odnośnie wszelkich wątpliwości dotyczących danych osobowych prosimy pisać pod adres mailowy: marcel.adamas94@gmail.com

Prawa właścicieli danych

 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Zgoda może zostać cofnięta w poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:  marcel.adamas94@gmail.com spod adresu, którego zgoda dotyczy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z usługi newslettera, Użytkownik traci możliwość korzystania z oferowanych w jego ramach usług.
 3. W zakresie, w jakim Państwa dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację.
 4. Posiadają Państwo prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. 
 5. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do UODO w wypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Serwis przetwarza Państwa dane na podstawie prawnej zgodnej z obowiązującymi przepisami. 
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia usług dla Użytkowników Serwisu, jest umowa (określona Regulaminem), lub odpowiednia zgoda. 
 3. Administrator musi korzystać z danych Użytkowników w celu realizacji usług Serwisu. Działania te obejmują również rozwój Serwisu, lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji Użytkowników, dokonywanie analiz w celu doskonalenia świadczonych usług, oraz mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo. 
 4. Podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego Administratora jest tzw. uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach innych niż w/w jest odrębna dobrowolna zgoda ich właściciela.

Profilowanie

 1. Profilowanie to przetwarzanie Państwa danych w sposób zautomatyzowany służący analityce i reklamie. Każdy właściciel danych ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.
 2. Administrator analizuje dane osobowe subskrybentów newslettera, historię otwierania i przeglądania newslettera, historię przeglądania Serwisu, historię transakcji dokonywanych w ramach Serwisu, historię aktywności na profilach mediów społecznościowych na platformach Instagram, Facebook. Przedmiotowa analiza jest podejmowana w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawców danych usług. Analiza danych nie wywołuje jednak skutków prawnych lub w podobny sposób nie wpływa istotnie na sytuację Użytkownika, w tym jego prawa lub wolności.
 3. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez Administratora preferencji Użytkowników w celu dostosowania tworzonych przez Administratora treści, ofert lub komunikatów do preferencji zbiorczych.

Plikie Cookie

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookie w celu dostarczenia Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług, prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym usprawnienia nawigacji, zapamiętania preferencji dotyczących plików cookie, zapewnienia bezpieczeństwa oraz zarządzania Serwisem, badań statystycznych i analitycznych, w celach marketingowych, łączenia z portalami społecznościowymi, prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego.
 2. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie Użytkownikowi wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookie, w tym ich rodzaju wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie określonych plików cookie.
 3. Konsekwencją zaakceptowania plików cookie jest to, że w pamięci wykorzystywanego przez Użytkownika urządzenia np. tabletu, komputera czy telefonu zostanie utrwalona informacja pochodząca od dostawcy danej usługi, nad którą Użytkownik nie ma kontroli.
 4. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookie.

a) Zarządzanie plikami podczas pierwszej wizyty w Serwisie – Użytkownikowi wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookie, w tym ich rodzaju. W ramach komunikatu Użytkownik ma możliwość udzielenia zgody na wybrane pliki cookie.

b) Usuwanie plików cookie z urządzenia – Użytkownik ma możliwość usunięcia plików cookie znajdujących się na urządzeniu końcowym. W tym celu Użytkownik powinien wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce. W ten sposób Użytkownik usuwa wszystkie pliki cookie ze wszystkich odwiedzonych stron. Należy mieć świadomość, że w ten sposób można utracić zapisane informacje (np. dane do logowania).

c) Uniemożliwienie przechowywania plików cookie – Użytkownik ma możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, w taki sposób, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookie. Niestety może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Ponieważ pliki cookie stosowane są również do zapamiętywania preferencji Użytkownika dotyczących plików cookie, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookie na urządzeniu końcowym, co może skutkować uniemożliwieniem korzystania z określonych funkcjonalności, a część treści udostępniana przez Administratora może być niewidoczna.

d) Tryb incognito – Użytkownik ma możliwość korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookie zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki.

e) Inne urządzenia – w przypadku użycia przez Użytkownika innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki internetowej niezbędne będzie ponowne określenie preferencji w zakresie plików cookie.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator na bieżąco analizuje czy dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, gdy działają na zlecenie Administratora.

Zmiany polityki prywatności

 1. Administrator dąży do ciągłego ulepszania stosowanych procedur oraz zabezpieczenia danych osobowych, więc Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby zmieniania.
 2. Administrator zachęca Użytkowników do regularnego sprawdzania treści niniejszego dokumentu pod kątem jego aktualizacji.
 3. Najnowsza wersja Polityki prywatności jest publikowana w Serwisie.