Nigdy nie błagaj mężczyzny o zainteresowanie, uczucia, a zwłaszcza o miłość! Jak uwolnić się od nieodwzajemnionej miłości? Od zarania dziejów miłość jest wiodącym głównym tematem powieści, ballad i pieśni, a współcześnie- dzieł kinowych i muzycznych utworów. Na jej skutek dochodziło niejednokrotnie do wydarzeń o randze historycznej, jak w przypadku Henryka VII i narodzin anglikanizmu.

Czasami ludzie zaślepieni miłością posuwali się do czynów najgorszych, jak w biblijnej historii Jana Chrzciciela- którego głowy zażądała od Heroda Antypasa Salome- jako „dowód miłości”. Stanowi więc ogromną siłę. Czy jednak prawdziwa miłość może łączyć się z cierpieniem innej osoby? Czy nie jest to ułuda miłości? W tym artykule zostanie poruszony temat jednego z najcenniejszych darów, jakim jest miłość. Bo miłość to dar.

Kochać to znaczy ofiarować siebie

Wiele osób ma problem z właściwym pojmowaniem słowa „miłość”, co w konsekwencji prowadzić może do nieporozumień, których skutki mogą być dramatyczne. Mylona jest z zauroczeniem, z zafascynowaniem drugą osobą, z towarzyszącym efektem „motylami w brzuchu”. Jednakże stanowi to tylko część prawdy. Owszem- doznania te towarzyszą często, szczególnie w początkach miłości romantycznej.

Miłość jednak ma wiele twarzy. Najlepszym ujęciem tego uczucia jest jej definicja jako daru, prezentu od losu. Niestety, są osoby, które miłość pojmują jako branie zamiast dawania od siebie. Tymczasem kochać oznacza pragnąć aby druga osoba była szczęśliwa.

Kochać to znaczy ofiarować siebie. Jednak jedną z najpiękniejszych cech miłości jest akceptacja i umiłowanie drugiej osoby, zarówno z jej zaletami jak i wadami (które każdy człowiek ma). Jednak to właśnie te cechy czynią ją tak cenną i wyjątkową. Nie kocha się za coś, ale pomimo czegoś, wad drugiej osoby. Stąd też nie da się wybłagać miłości.

O prawdziwą miłość błagać nie musisz!

Jedno z powiedzeń głosi: „Nie walcz o przyjaźń. O prawdziwą nie musisz, o fałszywą nie warto”. Jest w tym wielka mądrość! To stwierdzenie można również śmiało dopasować do miłości. Miłość jest bowiem skarbem, którego nie da się kupić za żadne pieniądze, ani też nabyć za pomocą wpływów albo znajomości. Stąd też pojęcie prawdziwej miłości wyklucza się zupełnie z jakimkolwiek błaganiem o nią. Zazwyczaj zresztą takie zachowanie przynieść może skutek odwrotny od zamierzonego, a nawet sprawić, że druga strona przestanie nas szanować, dodatkowo my sami również stracimy poczucie godności.

Nie warto walczyć na siłę o coś, co z miłością nie ma za wiele wspólnego.

Jeśli osoba, którą kochamy, nie odwzajemnia naszych uczuć to jest to tylko jednostronna miłość. A więc pomimo, że nie jest to proste, kiedy dotyczy nas osobiście, to jednak powinniśmy powstrzymać się od wszelkich prób zatrzymania przy sobie drugiej osoby. Nawet gdyby na pewien czas udało nam się utrzymać taki związek, to ewentualna relacja byłaby toksyczna, szczególnie dla nas. Zdecydowanie lepiej jest żyć w pojedynkę niż z osobą, która nie zasługuje na nasze uczucie. Tym bardziej, że dzięki temu zyskamy szansę na poznanie osoby, która pokocha nas takimi jakimi jesteśmy, całym swoim sercem. Bo prawdziwa miłość jest albo jej nie ma.

Życie jest zbyt cenne i szybko przemija, dlatego też warto jest czasem dłużej poczekać na tę właściwą osobę, aniżeli poświęcać je komuś kto jej nie odwzajemnia. Poczekać na spotkanie osoby, która będzie kochała nas takich jakimi jesteśmy, akceptowała bezwarunkowo i o której miłość nie będziemy musieli jej błagać, bo … ona po prostu będzie! A przyjdzie do nas sama, kiedy nie będziemy się jej spodziewali, aby wywrócić nasz świat do góry nogami.