Rozpoznanie psychopaty może nie być proste. To ludzie o wyjątkowych umiejętnościach, potrafiący sprawiać wrażenie urzekających, miłych i czarujących. Syndrom psychopaty może mieć miejsce także w świecie Internetu, a nie tylko realnym, co ma miejsce w przypadku internetowych trolli. Pozytywne wrażenie, jakie może sprawić psychopata, wymaga zwracania uwagi na detale i analitycznego myślenia, nie można dać się zwieść pozorom. Czy rozpoznanie psychopaty jest możliwe, jak to zrobić?

Psychopata – kim właściwie jest?

Można powiedzieć, że psychopatą jest osoba, która czerpie przyjemność z czyjegoś nieszczęścia, ma satysfakcję, gdy ktoś cierpi. W potocznym rozumieniu to osoba odrzucająca normy społeczne i moralne mająca także trudności w nawiązywaniu zdrowych relacji. Psychopata może ranić innych tylko po to, aby czuć się lepiej, jest często po prostu bezduszny, pozbawiony znamion empatii, wczuwania się w czyjeś uczucia. Wyrazem bycia psychopatą może być brak poczucia winy, odpowiedzialności za to, co się stało.

Postępowanie psychopaty sprawia wrażenie, jakby wszelkie reguły czy zasady go nie dotyczyły. Osoba taka może uważać, że jest ponad przepisami. Sama może mieć narcystyczny charakter, a nawet wywoływać poczucie winy w innych. Kłamstwo to drugie imię psychopaty, kłamie on wręcz w nagminny sposób. Dodatkowo lubi przyciągać uwagę innych osób, bez względu na to, czy w negatywny, czy pozytywny sposób. Znajdowanie się w centrum uwagi, atencja wśród wszystkich wokół bywa nadrzędnym celem psychopaty.

Co mówią badania na temat psychopatów?

Powstało wiele różnorodnych badań dotyczących osób wykazujących cechy psychopatów. Autorem jednych z nich jest profesor Jeff Hancock. Celem tych analiz było różnicowanie psychopatów oraz osób zdrowych psychicznie. Chodziło o różnice w zachowaniu, ale także w rozmowach, poruszanych tematach. Co ciekawe, badanie wykazało, że osoby będące psychopatami posiadają odmienne wzorce dotyczące mowy, sposobu wypowiedzi w przypadku psychopatów.

Grupą biorącą udział w badaniach było czternastu zdiagnozowanych psychopatów. To osoby prawnie ukarane za zabójstwo pobytem w zakładzie karnym. Konfrontacja ich wypowiedzi została przeprowadzona z wypowiedziami innych więźniów, którzy także zostali skazani za zabójstwo, jednak nie są psychopatami według badań. Porównano zarówno sposób wypowiedzi, jak i poruszane przez te osoby tematy, zagadnienia.

Wskutek badania wyciągnięto ciekawe wnioski, a cel badania mającego wykazać znaczące różnice został osiągnięty. Średnio dwa razy częściej osoby uznane za psychopatów poruszały trzy konkretne tematy. Należały do nich pieniądze, jedzenie oraz seks. Jakie dalsze wnioski można wysnuć z tych wyników? Oczywiście nie należy zakładać, że każdy, kto chce rozmawiać o seksie, pieniądzach czy jedzeniu częściej niż zwykle jest psychopatą. Ale osoba, która wykazuje psychopatyczne zachowania w naszej ocenie, a nadto znacznie częściej niż inni chce rozmawiać na wcześniej wspomniane tematy, może okazać się prawdziwym psychopatą.