Stosowanie przemocy przeważnie przypisywane jest mężczyznom, nie bez powodu; okazuje się, że sprawcą aż 90% przypadków przemocy domowej są mężczyźni. Stosowanie przemocy ma podłoża psychologiczne i środowiskowe co oznacza, że tym osobom można pomóc. Jakim sposobem? 

Kim są sprawcy przemocy? 

Przemoc ma różne oblicza. Najczęściej spotykaną formą jest bicie – najczęściej partnerki, dzieci. Inną formą przemocy jest poniżanie, kontrolowanie na wszelkie sposoby. Pozostająca w mężczyznach często ma zbudowane podłoże lata temu, kiedy sprawcy byli ofiarami. Młodzi chłopcy mogli być ofiarą lub świadkiem przemocy, co zbudowało podstawy do przejęcia takiego zachowania. Młody chłopiec patrząc na dominowanie jednej osoby nad drugą nabierali przekonania, że jest to normalne i tak działa życie w rodzinie. Te doświadczenia uformowały jego rozumienie relacji pomiędzy kobietami i mężczyznami. Inną przyczyną stosowania przemocy jest doznawanie w przeszłości krzywdy ze strony silniejszych osób, a także uzależnienia czy nieprawidłowe wzorce czerpane ze środowiska.

Warto wspomnieć, że sprawcami przemocy nie zawsze są tyrani, którzy czerpią satysfakcję z rękoczynów. Często osobą krzywdzącą jest człowiek pragnący zadbać o rodzinę i mający potrzebę kontrolowania swojego życiapoczucia własnej wartości. W gruncie rzeczy wyznaczone cele są zwyczajnymi potrzebami, ale sposoby osiągania tych potrzeb są nieprawidłowe i krzywdzące. Sprawca przemocy nie uwzględnia wolności i uczuć innych osób, co w konsekwencji prowadzi do rękoczynów. 

Jak reagować na przemoc i jej zapobiegać? 

Rodzice powinni być szczególnie uważni, jaki wzorzec zachowań przekazują swoim dzieciom. Posłuży to jako rozumowanie prawidłowych relacji międzyludzkich, a dziecko niedoświadczające przemocy najpewniej w przyszłości również jej nie użyje. Otwarte reagowanie na sygnały przemocy, dyskryminacji i wykorzystywania powinno być oczywiste dla każdego świadka, natomiast brak reakcji stanowi ciche przyzwolenie ze strony innych, co w konsekwencji powoduje pogłębianie się problemu. Osoby stosujące przemoc w wielu przypadkach potrzebują specjalistycznej pomocy, np. programów korekcyjno-edukacyjnych lub terapii, jednak podstawą i kluczem do sukcesu jest zrozumienie problemu i chęć zmiany przez sprawcę.