Trwanie w beznadziejnym związku wypala kobiety. Bycie dla kogoś tylko dla zasady nie ma sensu. Związek partnerski dwojga ludzi powinien przede wszystkim opierać się na partnerstwie i wzajemnym szacunku.

Nie może być mowy o wymuszaniu uległości w stosunku do drugiej osoby. Na ogół to właśnie kobiety ulegają presji, godząc się przy tym dosłownie na wszystko. Tylko dlaczego? Współczesne kobiety to przecież silne osobowości, dobrze wykształcone i umiejące logicznie myśleć.

Sposób myślenia mężczyzny

Wbrew opinii to właśnie mężczyźni wymuszają na swych partnerkach uległość. Jednak stereotypowy sposób myślenia nie sprawdza się w życiu codziennym. Nikt nie powinien drugiej osoby piętnować ani pozbawiać własnego zdania.

Zaczyna się banalnie. Pierwsze sprzeczki i dąsy przeobrażają się w narastające problemy. To właśnie kobiety, aby uniknąć dalszych kłótni, zamykają się w sobie. Niestety, nie oznacza to, że zgadzają się z zaistniałą sytuacją.

Samotność w związku partnerskim

Brak zrozumienia ze strony partnera bądź bagatelizowanie i lekceważenie przez niego partnerki sprawia, że kobiety czują się osamotnione. Nieprawdopodobne, jak dużo kobiet tkwi w takich związkach.

Mężczyźni uwielbiają dominować nade wszystko we wszystkich aspektach życia codziennego. Nie szanują zdania partnerki. Zaś sfrustrowana kobieta zamyka się w sobie coraz bardziej. Brak możliwości wypowiedzenia swoim myśli i nieakceptowanie ich oddala kobietę od swojego mężczyzny.

Wyrażanie uczuć

Kobiety nie oczekują głośnego wyrażania uczuć wobec niej. Potrzebują akceptacji i możliwości wypowiadania własnego zadnia. Wyrażanie uczuć jest istotną sprawą w związku. Jednak można to przejawiać na wiele innych sposobów.

Drobne gesty i obecność w sprawach ważnych i trudnych jest wyrażeniem głębokiego uczucia i przywiązania. Kobiety muszą czuć bliskość partnera. Nawet akt fizycznego zbliżenia odbierają zupełnie inaczej. Dla mężczyzny jest to zaspokojenie własnych potrzeb. Zaś dla kobiety wyrażenie głębokiego spełnienia się w związku partnerskim.