Siła psychiczna to, mówiąc najprościej, odporność umysłu na sytuacje stresowe, a także duża wytrzymałość na przeszkody, które każdy z nas napotyka w życiu. Sztuką jest, nie pozwolenie sobie na utożsamianie się porażkami, a traktowanie ich, jako podwalina do budowania silnej psychiki. Nie ulegając zbyt łatwo presji otoczenia i naszym własnym emocją, kształtujemy charakter i prawidłowe reakcje na późniejsze wstrząsy.

Istnieje kilka elementów, które składają się na obraz osoby silnej psychicznie. Poniżej zostało przedstawione 5 cech osób, które idealnie wpisują się w ten schemat.

Poznaj kluczowe elementy, które świadczą o potędze mentalnej

1. Asertywność

Asertywność, czyli umiejętność odmawiania w sposób dyplomatyczny, jest umiejętnością niezwykle przydatną w interakcjach międzyludzkich, przede wszystkim na polu zawodowym. Mówi ona o tym, że potrafimy stawiać granice, a nasze własne dobro i samopoczucie stawiamy na pierwszym miejscu.

W ten sposób pokazujemy, że dbamy o swój komfort psychiczny i nie narażamy się na niepotrzebny stres, wykonując czynność, która jest z nami sprzeczna. Osoby asertywne uważane są za silne psychicznie, ponieważ nie boją się reakcji otoczenia na słowo „nie”.

2. Poczucie własnej wartości

Jest to tak naprawdę grunt, na którym możemy budować swoją siłę psychiczną. Bez wypracowania w sobie poczucia własnej wartości, nasza samoocena będzie mogła być podkopywana i podważana przez inne osoby.

Powinniśmy odnaleźć w sobie moc, która pozwoli uwierzyć nam w swoją wartość, a wtedy porażki życiowe nie będą nas definiowały. To my sami wiemy najlepiej, jaka moc w nas drzemie i na ile nas stać, dlatego przeglądanie się w oczach innych ludzi często bywa zgubne i prowadzi do kryzysu emocjonalnego.

3. Otwartość na zmiany

Człowiek silny psychicznie jest jak pusta księga, na której zapisuje swoje nowe doświadczenia i cele do których dąży. Całe życie jest zmianą, a bycie na nie otwartym, nie osadza nas w jednym miejscu, lecz rozwija nasz potencjał i kształtuje charakter.

Każda zmiana, którą napotykamy na drodze, jest dla nas lekcją lub cennym darem. Osoby o twardej psychice nie boją się przełomów, lecz traktują je jako nowe wyzwanie.

4. Szacunek

Szacunek okazywany nie tylko innym osobom, ale sobie samemu, jest z pewnością jedną z ważniejszych zasad, którą będą kierować się ludzie o silnej psychice. Ich poczucie własnej wartości i samoakceptacja, sprawiają, że nie muszą dowartościowywać się umniejszającym innym.

Szacunek traktują jako rzecz należną każdemu człowiekowi. Wywodzi się to także z ich pokory do życia i przeświadczeniu, że potrzeby innych ludzi także są ważne. Jeżeli potrafimy spojrzeć na drugiego człowieka z należytym mu szacunkiem, a także zrozumieć jego punkt widzenia, z pewnością zasługiwać będziemy na miano człowieka silnego psychicznie.

5. Wrażliwość

Wrażliwość jest cechą odbieraną przez społeczeństwo jako słabość. Jednak czy faktycznie taki stan rzeczy ma swoje uzasadnienie? Okazuje się, że uczuciowość, delikatność i wyczucie, które są składowymi wrażliwości, nazywane są często szóstym zmysłem i wiążą się z umiejętnością odczuwania empatii.

Człowiek silny psychicznie nie ma na uwadze tylko swoich emocji i potrzeb. Zważa także na uczucia innych. Nie boi się okazywać radości, smutku czy złości, bo wie, że odczucia te są w pełni uczłowieczone. Przywiązywanie wagi do swoich emocji i umiejętność ich okazywania, stanowi ważny element, który zapobiega ich nagromadzeniu się w naszym umyśle. Tłumienie emocji, zwłaszcza negatywnych, wpływa źle na psychikę, która po czasie staje się zablokowana i przeciążona nadmiarem bodźców.