Jak zmieniają się odczucia osoby nałogowo spożywającej alkohol w sytuacji, gdy przestaje pić?

Alkoholizm jest bardzo szkodliwym nałogiem i o tym nie trzeba nikogo przekonywać. Osoby nadmiernie spożywające trunki to nie tylko takie, które śpią pod mostem, ale ludzie nierzadko dobrze sytuowani, których problemem, z którym nie potrafią sobie poradzić, jest nadmierne picie. Bliskim takiego człowieka jest nierzadko trudno zrozumieć, jakie kierują nim uczucia oraz gdzie właściwie znajduje się przyczyna wpadnięcia w nałóg. Rodzinę, czy też przyjaciół frapuje również pytanie, dlaczego osoba spożywająca napoje alkoholowe w nadmiernych ilościach, często inteligentna, widząca jakie przykre konsekwencje z tego tytułu ponosi, nie potrafi samodzielnie rozwikłać swojego problemu.

Zachowanie trzeźwego alkoholika

Takim terminem określa się osobę, która podjęła walkę z nałogiem i od krótszego lub dłuższego czasu całkowicie wyeliminowała ze swojego życia trunki. Alkoholizm jest chorobą i dlatego nawet w przypadku, gdy ktoś nie pije już od wielu lat, ciągle określa się go mianem trzeźwego alkoholika. Etap przejścia do tak zwanej normalności, czyli funkcjonowania bez alkoholu jest zależny od indywidualnych cech człowieka borykającego się z nałogiem.

Jednemu przychodzi to łatwiej, natomiast drugi ma z tym spory problem. Są osoby, które po przejściu specjalnej terapii w ośrodku odwykowym nie wracają już do spożywania alkoholu i nie piją do końca swoich dni, natomiast inni mają z utrzymaniem abstynencji spory problem. Lepsze zachowanie powyższej osoby jest wprost proporcjonalne do długości czasu, kiedy zaniechał picia. Ale zanim kogoś można określić mianem trzeźwego alkoholika, musi on przez jakiś okres absolutnie nie przyjmować alkoholu. Pochylmy się więc nad takim zagadnieniem:

Jak sprawić, aby alkoholik przestał pić?

Są to ludzie manipulujący w sprytny sposób otoczeniem, a także, co jest dla nich samych najbardziej szkodliwe, oszukują samych siebie. Uważają, że ich picie nie jest problemem, piją bo chcą, dobrze się wtedy bawią, a w każdej chwili mogą przestać. Najbliżsi takiej osoby są w stanie ciągłej huśtawki emocjonalnej, od miłości do męża i ojca, do nienawiści do niego. Jak to już było wspomniane powyżej, alkoholizm jest chorobą, która całkowicie rządzi życiem osoby uzależnionej.

Nie jest on najczęściej w stanie sobie samodzielnie z nałogiem poradzić i w tym celu musi skorzystać z terapii, której trzeba poddać się w Ośrodku Uzależnień od Alkoholu. Pierwsze 2 tygodnie po odstawieniu alkoholu są najtrudniejsze, pacjent jest wtedy rozdrażniony, wszystko go irytuje, czuje się zagubiony. Dlatego ważne jest, by w tym trudnym dla niego czasie czuł wsparcie. Otrzymuje je oczywiście od specjalistów prowadzących terapię, ale dobrze jest też, żeby rodzina lub przyjaciele nie pozostawili go samego w tej trudnej sytuacji. Po zakończonym leczeniu istotne jest uczestniczenie w mitingach AA.

Mechanizm nałogowego regulowania uczuć-czym jest?

Osoby już od pewnego czasu nie pijące, zaczynają czasem w sposób niewłaściwy myśleć o swojej chorobie. Wydaje się im, że już w pełni panują nad swoim nałogiem, a więc mogą sobie pozwolić na odrobinę alkoholu co jakiś czas. Jest to ogromna pułapka, gdyż w ten sposób zaczyna się nawrót choroby alkoholowej i powrót do picia. U trzeźwego alkoholika nie ma czegoś takiego jak kontrolowane albo okazjonalne spożywanie napojów alkoholowych. Dlatego tak ważne jest regularne uczestniczenie w spotkaniach Anonimowych Alkoholików.

artykuł sponsorowany