Stany depresyjne to rodzaj choroby psychicznej, która charakteryzuje się uczuciem smutku, pustki lub beznadziei. Uczucia te mogą trwać przez tygodnie lub miesiące i mogą zakłócać zdolność danej osoby do funkcjonowania w codziennym życiu.

Każdy człowiek od czasu do czasu doświadcza smutku lub okresów obniżonego nastroju, jednak uczucia te są zazwyczaj krótkotrwałe i nie przeszkadzają w codziennym życiu. Natomiast osoby cierpiące na stany depresyjne często mają trudności ze wstaniem z łóżka, dbaniem o higienę osobistą, a nawet jedzeniem i piciem.

Jaka jest różnica między stanem depresyjnym a depresją?

Różnicę między stanem depresyjnym a depresją można określić na wiele sposobów. Jednym z nich jest to, że stan depresyjny jest przejściową fazą, podczas której dana osoba może wykazywać pewne objawy depresji. Natomiast depresja jest stanem bardziej przewlekłym, który charakteryzuje się bardziej trwałym i ciężkim zestawem objawów.

Innym sposobem rozumienia różnicy między stanem depresyjnym a depresją jest czas trwania. Stan depresyjny zwykle trwa krócej niż depresja, a objawy doświadczane podczas stanu depresyjnego są zwykle mniej nasilone niż w przypadku depresji.

Warto również zauważyć, że pod względem objawów stan depresyjny i depresja w pewnym stopniu się pokrywają. Na przykład, zarówno stan depresyjny i depresja mogą wiązać się z uczuciem smutku, bezwartościowości i beznadziejności. Jednak objawy doświadczane podczas stanu depresyjnego są zazwyczaj mniej nasilone i bardziej przejściowe niż te doświadczane podczas depresji.

Co może być przyczyną stanów depresyjnych?

Stany depresyjne mogą być wywołane przez wiele różnych czynników, w tym wydarzenia życiowe (takie jak śmierć bliskiej osoby, rozwód lub utrata pracy), choroby (takie jak rak lub przewlekły ból), a nawet zmiany pór roku (stan znany jako choroba afektywna sezonowa, czyli SAD). Chociaż nie ma jednej przyczyny stanów depresyjnych, uważa się, że są one spowodowane kombinacją czynników genetycznych, biologicznych i psychologicznych.

Rodzaje stanów depresyjnych

Stany depresyjne występują w wielu różnych formach, każda z nich ma swój własny, unikalny zestaw objawów i przyczyn. Najczęstsze rodzaje stanów depresyjnych to:

Depresja poporodowa: Depresja poporodowa to forma depresji, która może wystąpić w tygodniach lub miesiącach po porodzie. Objawy obejmują uczucie smutku i rozpaczy, zaburzenia snu, utratę lub przyrost wagi oraz zmęczenie.

Zaburzenia dwubiegunowe: Zaburzenie dwubiegunowe jest formą depresji, która charakteryzuje się skrajnymi wahaniami nastroju, od okresów intensywnego szczęścia i energii (mania) do okresów głębokiej depresji.

Choroba afektywna sezonowa: Choroba afektywna sezonowa jest formą depresji, która występuje w miesiącach zimowych, kiedy jest mniej światła słonecznego. Objawy obejmują uczucie smutku i rozpaczy, zaburzenia snu, przyrost wagi i zmęczenie.

Zaburzenia dystymiczne: Zaburzenie dystymiczne, znane również jako uporczywe zaburzenie depresyjne, jest mniej ciężką, ale bardziej przewlekłą formą depresji. Objawy obejmują wiele takich samych symptomów jak w przypadku dużej depresji, ale są mniej nasilone i utrzymują się przez co najmniej dwa lata.