Naukowców zawsze intrygowało, jaki wpływ na choroby fizjologiczne ma nasz stan psychiczny. Wiele mówi się bowiem o efektach placebo i Im podobnym. Okazuje się, że zaburzenia psychiczne mogą działać w drugą stronę – zaburzenia psychiczne mają bowiem wpływ na przyśpieszone starzenie się organizmu. To nowość, zważywszy, że o wieku biologiczny człowieka decydują czynniki pokroju diety czy genetyki. Jednak tezę, że psychika ma wpływ na starzenie organizmu potwierdzają najnowsze badania.

Współczesne czasy a psychika

Pandemia pozostawiła spore spuszczenie w relacjach międzyludzkich wśród młodzieży. Zamknięcia szkół negatywnie odbiły się na stanie psychicznym nastolatków, doprowadzając niejednokrotnie do zaburzeń psychicznych. Dane zgromadzone na temat zaburzeń psychicznych są zatrważające – nawet 8 milionów dorosłych polaków cierpi na Nie. Jest to o tyle alarmujące, że coraz młodsi doświadczają problemów psychicznych.

Charakter badania naukowców

Wspomniane wcześniej badanie zostało wykonane w 2021 przez naukowców z USA. Badania te oparli Oni na 1000 Nowozelandczykach. Dane są z okresu od urodzenia do ukończenia 45 roku życia. Zaburzenia, które dotyczyły grupy ze schorzeniami to między innymi:

  • Lęk
  • Schizofrenia
  • Depresja
  • Stosowane środki psychoaktywne
  • Również dewiacje seksualne i uzależnienia

Badani mieli też badane inne czynniki takie jak płeć, masę ciała i używki stosowane przez Nich.

Bezlitosna natura zaburzeń psychicznych

Wyniki badania są jednoznaczne. Grupa badanych, u których występowały w młodości zaburzenia natury psychicznej wieku 45 lat, miała podwyższone ryzyko zachorowalności. Osoby Te zgłaszały zaburzenia równowagi, słuchu czy wzroku. Również funkcje poznawcze i motoryczne były zgłaszane jako niepracujące prawidłowo. Takowe schorzenia powinny pojawić się najwcześniej po 50 roku życia. Również w cechach wyglądu zewnętrznego zachodziły nieprzyjemne zmiany – wybrane losowe osoby oglądały zdjęcia. Po oględzinach wskazywały One większy wiek, niż był rzeczywisty u tychże osób. Badani, którzy nie byli nigdy chorzy na zaburzenia psychiczne w młodości nie byli zagrożeni tymi dolegliwościami – nie występowały One u Nich w wieku 45 lat.

Jaki związek dokładnie mają zaburzenia ze starzeniem się?

Na pierwszy rzut oka nie powinny takowych posiadać. Część naukowców wskazuje, że może za to odpowiadać brak ruchu przy chorobach psychicznych. Wielokrotnie słyszymy, że wszelkie aktywności fizyczne poprawiają stan fizyczny naszego organizmu. Niestety, osoby z wyżej wymienionymi chorobami zaniedbują ten aspekt. Drugi aspekt, na który naukowcy wskazują, to dieta. Co ciekawe, na stan zdrowia ma również wpływ stres – często choroby układu pokarmowego są związane właśnie z tą emocją. Naukowcy zaznaczają, że ludzie z zaburzeniami psychicznymi powinny mieć pierwszeństwo w wykonywaniu badań i dostępu do opieki medycznej. Wykrycie i odpowiednie leczenie chorób psychicznych może działać prewencyjnie na starzenie się w przyszłości. Warto to jednak zrobić nie tylko przez wzgląd na to.