Osobowość jest to zespół cech psychicznych, które wpływają na zachowanie człowieka w określonym środowisku. Dotyczy to sposobu podejmowania decyzji oraz nawiązywania relacji z innymi ludźmi. Czym charakteryzują się osoby o silnej lub słabej osobowości?

Silna osobowość – wyznaczanie granic.

Ludzie o silnej osobowości znają swoją wartość. Chronią własnego terytorium psychologicznego i nie pozwalają innym na przekraczanie jego granic. Jasno wyrażają swoje poglądy, ale również akceptują poglądy innych. Potrafią powiedzieć NIE, ale są otwarci na kompromisy. Dzięki temu mają kontrolę nad własnym życiem i są w stanie podjąć odpowiedzialność za innych.

Szukanie konstruktywnych rozwiązań problemów.

Ludzie o silnej osobowości traktują trudne sytuacje nie jako problemy, lecz jako zadania do rozwiązania. Nie narzekają ale skupiają się na działaniu. W razie potrzeby potrafią poprosić o pomoc i skorzystać z niej. Jednak zawsze mają świadomość, że to oni sami są autorami swoich sukcesów i niepowodzeń.

Ludzie o silnej osobowości dbają o swój rozwój.

Takie osoby nie obawiają się przeszkód. Są one dla nich motywacją do większych starań. Każda porażka jest kolejnym doświadczeniem w drodze do ciągłego doskonalenia się. Są w stanie rezygnować z rzeczy, które są atrakcyjne ale hamują ich rozwój. Przywiązują dużą wagę do szacunku dla samego siebie i dla osób z ich otoczenia.

Co świadczy o słabej osobowości?

Osobowość jest sumą cech wrodzonych i osobistych doświadczeń. Zachowanie człowieka o niezbyt silnej osobowości cechuje mała pewność siebie. Wynika to z trudności z samooceną. Często obwiniają innych za sytuację, w której się znaleźli. Łatwo się poddają w krytycznych okolicznościach. Może to doprowadzić do utraty optymizmu życiowego, a nawet do ulegania nałogom.