Doceńmy siłę, jaką posiadają nasze słowa — to oczywiste. Mogą one być wykorzystane w piękny sposób. Jednak należy pamiętać, że ich niewłaściwe użycie może prowadzić do niszczenia relacji międzyludzkich. Nie ma wątpliwości, że potrafią zranić, zwłaszcza gdy pochodzą od kogoś, kto powinien nas kochać, akceptować i szanować. Oto 6 słów, które w sposób dotkliwy mogą zadać ból w związku.

Zdania, które mogą zniszczyć waszą relację. Nigdy ich nie wypowiadaj! Pamiętaj, że czasami słowem można bardziej zranić, niż nożem

1. „Nienawidzę”, słowo jak ostrze noża.

Pierwsze „nienawidzę” jest jak atak, który wbija ostrze noża, celując bezlitośnie w najbardziej wrażliwe punkty naszej psychiki. Warto zauważyć, że nie tylko odbiorcy są ranieni przez „nienawidzę”, ale również ich nadawcy ponoszą konsekwencje. Bywają również wypowiadane impulsywnie, gdy jesteśmy przesiąknięci złością i chcemy w ten sposób wyrazić swoje ogromne frustracje.

2. Niedozwolone wulgaryzmy.

Drugim jest używanie wulgaryzmów w kontakcie z bliską osobą. Wypowiadanie ich jest odstręczającym i prostackim sposobem, który osłabia związek. Osoby, które korzystają z wulgaryzmów, często są postrzegane jako nieokrzesane i pozbawione wychowania. Wykorzystywanie takich słów w mowie świadczy również o naszym braku kontroli nad emocjami.

3. „Nigdy” – nie mów nigdy.

Trzecie zwykle stosujemy w kontekście negacji, dezinformacji lub podkreślenia negatywnych cech. Wypowiedzi z „nigdy” są silne i powinny być wyeliminowane. Istnieją jednak inne sposoby wykorzystania tego słowa. Lepiej jest powiedzieć na przykład: „bynajmniej, nie wiem, spróbuj” zamiast sięgać po negatywną formę.

4. „Żegnaj”, czy to rozstanie?

Czwarte szkodliwe słowo to „żegnaj” zwykle oznacza trwałe rozstanie, a czasami jest sposobem na szantaż, czy uniknięcie trudności. Termin ten dotyczy nie tylko osób, które przeżywają konfliktowe związki, ale także tych, którzy pragną uniknąć kryzysu w swoim małżeństwie.

5. „Zawsze”, to duże zobowiązanie?

Piąta wypowiedź podobnie jak „nigdy” ma moc wpływania na nas w pozytywny lub negatywny sposób. Użycie słowa „zawsze” może stać się impulsem do realizacji naszych celów, ale też z drugiej strony używane bywa „zawsze” w negatywnych kontekstach, takich jak „Zawsze mnie ranisz”, „Zawsze kłamiesz” czy „Zawsze popełniasz błędy”, może prowadzić do pogłębienia negatywnych przekonań i wprowadzać w związku wrogi nastrój.

6. „Musisz”, jest zapalnikiem do wybuchu.

Szóste „musisz” stosowane w kontekście partnerskich relacji częściej przynosi szkody niż korzyści. Rozpoczęcie rozmowy od formułowania wymagań zwykle prowadzi do negatywnych reakcji i utrudnia osiągnięcie porozumienia. Większość z nas zareaguje lepiej, gdy rozmowę zaczniemy od neutralnego pytania, a nie od narzucania własnego zdania. W ten sposób łatwiej będzie nawiązać pozytywną interakcję i uzyskać pożądane rezultaty.

Słowa mają wielką moc – pamiętaj, że czasem złym słowem można bardziej kogoś zranić, niż nożem

Zobacz także: 10 sygnałów, które jednoznacznie wskazują, że znajdujesz się w związku bez przyszłości