Gdy mężczyzna odmawia seksu: ważną, ale też trudną częścią gry seksualnej jest mówienie „nie”. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że to jedna strona częściej odmawia seksu niż druga. Istnieje pewna asymetria, ale jest to zależne od wielu czynników, takich jak kondycja fizyczna, zdrowie, lęki, oczekiwania, oraz dynamika relacji między partnerami.

Często jednak jest tak, że to mężowie odmawiają seksu żonom, a nie odwrotnie, jak się powszechnie uważa, lecz stosują oni całkowicie odmienną strategię. Mężczyźni często są odtrącani, gdy inicjują seks, co może wpływać na ich trudność w wyrażeniu odmowy. Z kolei dla kobiet odmowa mężczyzny może być bolesna i poniżająca.

Gdy mężczyzna odmawia seksu. Z czego wynika odmowa?

W małżeństwie, według danych dotyczących kondycji fizycznej polskich mężczyzn, odmawianie seksu może być związane z problemami zdrowotnymi, takimi jak problemy z erekcją, libido czy układem krążenia. Odmowa może wynikać z lęku przed porażką. W takim przypadku, mądra kobieta powinna zatroszczyć się o zdrowie partnera. Istnieje wiele negatywnych skutków uproszczonej edukacji seksualnej opartej na informacjach internetowych. Kobiety często interpretują odmowę seksu przez męża jako dowód na to, że ma on inną partnerkę lub że się znudził.

Jednakże częściej może to być błąd interpretacyjny, który tylko pogłębia problem. Odmawiające żony mogą być złośliwe lub wyrażać lęki, że nie będą już podobać się mężowi. To może prowadzić do lęku mężczyzny przed kolejnymi próbami aktywności seksualnej.

Istnieje wiele różnych strategii unikowych stosowanych zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn.

Kobiety często używają argumentów takich jak brak nastroju, zmęczenie, małe dzieci.

Czasami brak nastroju może utrzymywać się przez wiele lat i prowadzić do utraty zainteresowania seksem na zawsze. Mężczyźni z kolei angażują się w pracę, przychodzą późno do domu, udają, że są zapracowani, co staje się dla nich strategią ucieczki.

Innym systemem stosowanym przez mężczyzn jest szpiclowanie i wytwarzanie konfliktów w celu ukarania partnerki. Ważne jest zrozumienie, że unikanie seksu może być wynikiem różnych czynników psychologicznych i emocjonalnych. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą używać różnych strategii, aby uniknąć zbliżeń seksualnych. Mogą one obejmować wymówki, brak nastroju, zmęczenie, zaangażowanie w pracę lub tworzenie konfliktów w celu ukarania partnera. Wielu z tych strategii może być wynikiem lęków, niskiej samooceny, braku komunikacji czy problemów emocjonalnych.

Ważne jest również, aby partnerzy mieli otwartą i szczerą komunikację na temat swoich potrzeb seksualnych, oczekiwań i obaw. Rozmowa na ten temat może pomóc w zrozumieniu nawzajem i znalezieniu kompromisów, które będą satysfakcjonujące dla obu stron. Również ważne jest, aby każdy partner szanował granice drugiej osoby i akceptował odmowę seksualną w sytuacjach, gdy nie jest ona możliwa lub komfortowa dla drugiej strony.