Zazwyczaj twierdzi się, że mężczyźni wykazują się wyższą samooceną niż kobiety, jednak nie zawsze tak jest. Wielu panów zmaga się z brakiem pewności siebie i niską samooceną. Może to mieć negatywny wpływ na budowanie przez nich relacji partnerskich.

Do przyczyn takiego stanu rzeczy należą m.in.: wystawienie na nieustanną krytykę ze strony otoczenie, niemożność spełnienia narzuconych przez środowisko oczekiwań czy zbyt surowe traktowanie w okresie dzieciństwa, które potrafi zniszczyć również dorosłe życie.

Związek z mężczyzną o niskiej samoocenie może przysporzyć partnerce wielu trosk np. burzliwe kłótnie i następujące po nich ciche dni lub częste zerwania i powroty. Dlatego warto mieć świadomość, jakie są najważniejsze wyznaczniki braku wysokiej samooceny u mężczyzn.

Pięć zachowań mężczyzny z niską samooceną

1. Nieustannie krytykuje partnerkę

Mężczyzna, który nigdy nie jest zadowolony z własnego życia i postępowania, będzie obrażał i krytykował innych ludzi. Dzięki temu może poczuć się lepiej, gdyż w ten sposób odsunie na bok brak pewności siebie.

2. Mężczyzna z niską samooceną okazuje nieuzasadnioną zazdrość

Człowiek o niskiej pewności siebie czuje, że nie jest wart miłości partnerki, więc musi ciągle sprawdzać, czy jest mu wierna. Woli być przezorny, dlatego reaguje zazdrością w absurdalnych sytuacjach. Chce mieć ukochaną tylko dla siebie. Drażnią go nawet jej dobre relacje z rodziną i przyjaciółmi.

3. Jest przesadnie autoironiczny

Choć zachowanie dystansu do życia i umiejętność śmiania się z samego siebie nie jest niczym złym, zbytnia autoironia to inna para kaloszy. Nieustanne obśmiewanie własnych pomyłek może być mechanizmem obronnym służącym uprzedzeniu krytyki ze strony innych osób, która dla mężczyzny z niską samooceną będzie totalną klapą.

4. Mężczyzna z niską samooceną nie potrafi przyznać się do błędu

Człowiek z niską samooceną boi się porażek, dlatego nie chce przyznawać się do błędów. Woli szukać kozłów ofiarnych takiego stanu rzeczy w swoim najbliższym otoczeniu.

5. Kreuje się na ideał

Chce udowodnić, że znaczy więcej od innych poprzez nieustanne chwalenie się własnymi osiągnięciami i posiadanymi dobrami materialnymi. Może również rekompensować brak pewności siebie chęcią posiadania idealnej sylwetki. Z czasem swój perfekcjonizm zacznie przerzucać na innych, żądając by zachowywali się tak samo jak on.

Choć budowanie relacji z mężczyzną o niskiej samoocenie jest trudne, przy odrobinie chęci zmiany postępowania można osiągnąć sukces. Warto w tym celu skorzystać z doświadczeń innych osób lub fachowego wsparcia terapeuty, który pomoże znaleźć przyczyny jego problemów i opracuje ścieżkę pracy nad zmianą negatywnych zachowań.