Uczucie zranienia i niezrozumienia nierozerwalnie wiążą się z uczestniczeniem w życiu społecznym. W niektórych sytuacjach brak komunikacji lub intencjonalne działania drugiej osoby mogą prowadzić do pojawienia się uczucia zranienia. Jak sobie z nim radzić?

Atak nie jest najlepszą obroną

Wyrządzenie krzywdy może być spowodowane zarówno przez istotne, jak i te mniej znaczące kwestie. Niejednokrotnie zdarza się, że największy ból sprawiają drobne gesty lub krótkie zwroty, które w innych okolicznościach nie powodowałyby pogorszenia samopoczucia. Kluczową zasadą odpowiedniego reagowania na krzywdę, jaką wyrządzają nam najbliżsi, jest konieczność uniknięcia agresji oraz tłumienie uczucia zemsty.

Mimo, że w większości przypadków zranione uczucia spowodowane są czynnikami niezależnymi od nas, to reakcja odwetowa rzadko prowadzi do naprawy relacji z partnerem, członkiem rodziny lub przyjacielem. Wytworzenie w sobie zachowań, które pozwolą uniknąć impulsywnego reagowania na przykre zdarzenia jest pierwszym krokiem do wyjaśnienia całej sytuacji i powrotu do naturalnego funkcjonowania.

Komunikacja to podstawa

Kolejny aspekt dotyczy konieczności zrozumienia przyczyn i pobudek, które bezpośrednio doprowadziły do konkretnej sytuacji. Najlepszym sposobem na poznanie intencji drugiej osoby jest zwykła rozmowa i umiejętny komunikat, dotyczący aktualnego stanu Twojego samopoczucia. Często zdarza się, że rozmowa na przykry i mało wygodny temat wymaga „zebrania” swoich myśli oraz zastanowienia się nad przyczynami takiego zjawiska.

Z tego powodu odczekanie kilku lub nawet kilkudziesięciu minut może znacznie ułatwić poprawę relacji z osobą, na której nam zależy. Dopiero po podjęciu dialogu można zrozumieć przyczyny aktualnego stanu rzeczy, które niejednokrotnie w pierwszej chwili wydają się być zupełnie niejasne.

Jak wykształcić w sobie odporność na zranienia?

Każda sytuacja i zdarzenie diametralnie się od siebie różnią. Dlatego złe samopoczucie spowodowane błahymi sprawami dnia codziennego będzie wymagało zupełnie innej reakcji, niż informacja o zdradzie partnera lub podjęciu decyzji, która w sposób znaczący wpływa na Twoje aktualne życie. Kluczem do sukcesu jest uzyskanie odporności na takie zdarzenia, poprzez przejęcie kontroli nad swoim życiem.

Jego kształt i poziom szczęścia powinny być zależne wyłącznie od Ciebie – oczywiście, wspólne życie i tworzenie rodziny często uniemożliwia całkowitą odrębność, jednak warto pamiętać o pielęgnowaniu swojego hobby i pasji. Wówczas, nawet w przypadku kryzysowych sytuacji, ucieczka w aspekty życia nad którymi ma się pełną kontrolę, pomaga szybciej uporać się z zranionymi uczuciami i krzywdą, jaka została Ci wyrządzona.