Dzieciństwo ma ogromny wpływ na zachowania i postawy człowieka w dorosłym życiu. To wtedy kształtują się podstawowe cechy charakteru i emocje, które mają wpływ na nasze zachowania i relacje z innymi ludźmi. Dzieciństwo ma ogromny wpływ na zachowania i postawy człowieka w dorosłym życiu. To wtedy kształtują się podstawowe cechy charakteru i emocje, które mają wpływ na nasze zachowania i relacje z innymi ludźmi.

Traumatyczne doświadczenia w dzieciństwie, takie jak przemoc, zaniedbywanie, rozstania rodziców czy śmierć bliskiej osoby, mogą wpłynąć na nasze zachowania w dorosłym życiu. Mogą prowadzić do problemów z radzeniem sobie ze stresem, niskiej samooceny, trudności w nawiązywaniu bliskich relacji i zwiększonej skłonności do uzależnień.

Poznaj 4 destrukcyjnych zachowań z dzieciństwa, które wpływają na budowanie relacji:

1. Zbyt silne przywiązanie do partnera, szkodliwe dla związku

Przywiązanie do partnera jest naturalnym skutkiem miłości, ale zbyt duża zaborczość może prowadzić do problemów w związku. Ludzie, którzy doświadczyli braku miłości w dzieciństwie, mogą być bardziej narażeni na niezdrowe przywiązanie do partnera w dorosłym życiu, gdy szukają poczucia bezpieczeństwa i miłości. Często potrzebują, aby ktoś ich uszczęśliwiał i czują się niekompletne bez partnera.

W rezultacie, mogą chcieć spędzać z nim cały czas lub izolować go od innych, aby mieć go tylko dla siebie. Takie zachowanie może być szkodliwe dla związku i prowadzić do konfliktów i napięć między partnerami.

2. Trudności w stawianiu granic w związku może być związane z doświadczeniami z dzieciństwa

Osoby, które nie doświadczyły miłości w dzieciństwie, mogą mieć trudności ze stawianiem granic w związku lub przekraczaniem ich. Powodem tego zachowania może być brak odpowiedniego wzorca, na przykład zbyt surowy lub zaniedbujący rodzic.

W takich przypadkach, dziecko może nie mieć jasnych zasad do przestrzegania lub nie mieć swobody w podejmowaniu decyzji. Choć takie zachowanie nie zawsze jest związane z doświadczeniami z dzieciństwa, to często może to być powodem trudności w tworzeniu zdrowych relacji. W takich przypadkach warto skorzystać z pomocy terapeuty lub psychologa, którzy pomogą uporządkować sprawy z przeszłości i nauczyć stawiania granic w związku.

3. Trudność  w wyrażaniu uczuć, a brak miłości w dzieciństwie

Osoby, które nie doświadczyły miłości w dzieciństwie, mogą mieć trudności z kontrolowaniem i okazywaniem swoich uczuć. Takie zachowanie może być wynikiem „zimnego wychowania”, w którym dziecko nie otrzymywało odpowiedniej ilości ciepła emocjonalnego od rodziców lub było karane za okazywanie negatywnych emocji, takich jak złość czy smutek.

W rezultacie, osoba może nie zostać nauczona, jak radzić sobie z pojawiającymi się uczuciami, co może prowadzić do ich tłumienia lub nieodpowiedniego wyrażania, na przykład przez agresywne zachowania. Takie zachowania nie zawsze muszą wynikać z doświadczeń z dzieciństwa, ale często tak jest. Warto zwrócić uwagę na te problemy i skorzystać z pomocy terapeuty lub psychologa, który pomoże nauczyć się wyrażać uczucia w sposób właściwy.

4. Niepełne zaufanie, jako konsekwencja braku miłości w dzieciństwie

Osoby, które w dzieciństwie nie otrzymywały miłości, mogą mieć trudności z pełnym zaufaniem drugiej osoby. Przeszłe doświadczenia, takie jak zdrada lub opuszczenie przez rodzica, mogą sprawić, że dorośli boją się ponownie doświadczyć tego typu sytuacji i trudno im ufać.

Niepewność w związku i kontrolowanie partnera to częste zachowania u osób, które nie miały stabilnych relacji emocjonalnych w dzieciństwie. Dlatego też, aby przełamać ten schemat, warto skorzystać z pomocy specjalisty, który pomoże zrozumieć źródło tych problemów i nauczy jak budować zdrowe relacje z innymi ludźmi.