Chociaż troska o bliską osobę jest naturalnym uczuciem, warto rozróżnić troskę od nadopiekuńczości. W przypadku związku między kobietą a mężczyzną, przekroczenie tej subtelnej granicy może prowadzić do niezdrowych wzorców zachowania.

Matkowanie vs. wsparcie

Prawdziwa miłość oznacza wsparcie, a nie kontrolę. Kiedy kobieta zaczyna traktować swojego partnera jak dziecko – decyduje za niego, rozwiązuje jego problemy, kontroluje każdy jego krok – wprowadza do związku dynamiczną rolę matki i syna, a nie równoprawnych partnerów. Ta nierównowaga może prowadzić do poczucia zależności u mężczyzny i frustracji u kobiety.

Niezdrowe konsekwencje matkowania

  • Utrata autonomii partnera – Mężczyzna może poczuć się przytłoczony i ograniczony w podejmowaniu decyzji dotyczących własnego życia.
  • Poczucie braku docenienia – Kobieta może zacząć odczuwać frustrację, gdy jej wysiłki nie są doceniane lub gdy czuje, że jej partner się od niej uzależnia.
  • Brak komunikacji – Zamiast otwartej rozmowy, związek zaczyna opierać się na założeniach i przypuszczeniach, co prowadzi do konfliktów.

Dlaczego to robimy?

Często matkowanie ma głębsze korzenie, które sięgają naszej przeszłości. Bywa, że jest wynikiem doświadczeń z dzieciństwa, gdzie byliśmy świadkami podobnych wzorców zachowań wśród naszych bliskich. Niezdrowe relacje w poprzednich związkach mogą także wpłynąć na nasze potrzeby opiekuńcze w obecnych relacjach.

Dodatkowo, wewnętrzny lęk przed odrzuceniem lub porzuceniem potęguje pragnienie kontroli nad partnerem, jako próbę zabezpieczenia się przed bólem. Jest to naturalna obronna reakcja, ale nie zawsze służy zdrowiu naszego związku. Dlatego tak ważne jest, aby dokładnie przyjrzeć się źródłu tych zachowań, zrozumieć je i podjąć kroki, by je zmienić.

Jak unikać pułapki matkowania?

  • Zaakceptuj swojego partnera – Każdy człowiek jest niezależną jednostką z własnymi myślami, uczuciami i ambicjami.
  • Rozmawiaj otwarcie – Wyrażaj swoje uczucia i oczekiwania, ale też słuchaj swojego partnera.
  • Znajdź równowagę – Wspieraj swojego partnera, ale nie odbieraj mu autonomii. Pozwól mu podejmować własne decyzje i doświadczać konsekwencji swoich wyborów.

Każdy związek ma swoje wyzwania. Kluczem do zdrowego i szczęśliwego związku jest równowaga, wzajemny szacunek i komunikacja. Unikaj pułapki matkowania i daj swojemu związkowi przestrzeń do wzrostu i rozwoju.