Z przykrością informujemy, że Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski odszedł z tego świata – doniosło Stowarzyszenie „Wspólnota i Pamięć”. Ostatnio duchowny zmagał się z ciężką chorobą. Miał 67 lat.

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski walczył o prawdę pomordowanych na Wołyniu przez UPA. Napisał szereg książek i publikacji na ten temat np. „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski urodził się w 1956 roku. Jego życie i działalność były zawsze nierozerwalnie związane z posługą kapłańską oraz walką o prawa człowieka, wolność i sprawiedliwość społeczną. Jego kapłańska posługa była głęboko zakorzeniona w wartościach chrześcijańskich, a jednocześnie charakteryzowała się otwartością na sprawy społeczne i polityczne.

Nieustanne działanie na rzecz praw człowieka.

Jednym z najważniejszych obszarów zaangażowania Księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego było jego nieustanne działanie na rzecz praw człowieka. Był aktywnym obrońcą praw mniejszości oraz przeciwnikiem wszelkich form dyskryminacji. Jego głos był często słyszany w kontekście obrony praw mniejszości narodowych i wyznaniowych, a także praw obywatelskich.

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski zdobył ogromne uznanie za swoje zdecydowane stanowisko wobec zła i niesprawiedliwości. Jego odwaga w wyrażaniu opinii na temat trudnych spraw społecznych i politycznych sprawiła, że stał się autorytetem moralnym dla wielu ludzi. Był również znanym publicystą, którego teksty i wypowiedzi były inspiracją dla wielu osób dążących do budowy lepszego społeczeństwa.

Dokumentowanie i ujawnianie prawdy o przeszłości Polski.

Warto również podkreślić zaangażowanie Księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego w dokumentowanie i ujawnianie prawdy o przeszłości Polski. Był jednym z pierwszych duchownych, który otwarcie zajmował się problematyką zbrodni komunistycznych. Jego prace i publikacje przyczyniły się do ujawnienia wielu faktów z okresu PRL-u, które wcześniej były zamiatane pod dywan.

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski odegrał kluczową rolę w budowaniu mostów między różnymi grupami społecznymi, dążąc do pojednania i zrozumienia. Jego praca na rzecz dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego pozostanie na zawsze w pamięci tych, którzy mieli przywilej z nim współpracować.

źródło zdjęcia: https://twitter.com/IsakowiczZalesk/photo